انواع دسر

لوازم جشن

شیرینی تر

شکلات

ساعت سرویس دهی

زمان شروع سفارش گیری
9:00
زمان پایان سفارش گیری
18:00

آدرس

مشخصات کلی

40 دقیقه

پیک

انواع دسر
لوازم جشن
انواع کیک
شیرینی خشک
شیرینی تر
شکلات
گفتگوی آنلاین
گفتگوی آنلاین

پشتیبانی مارمالاد پشتبان آنلاین است

Bucky Barnes

wintersoldier@gmail.com
مشکل خودتون رو با مارمالاد مطرح کنید تا در سریعترین زمان ما اونو حلش کنیم